همه آثار | آلبوم ها
ظرف گلابی ها از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

61 * 38
مشاهده
کارخانه آجر تورتوسا از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

60 * 51
مشاهده
زن در لباس سبز از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

51 * 36
مشاهده
شیشه، پیپ و تنباکو از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

30 * 20
مشاهده
بالاتنه ی مرد از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

43 * 62
مشاهده
میز قبل از پنجره از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

11 * 14
مشاهده
میز از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

10 * 16
مشاهده
گلدان گل از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

20 * 27
مشاهده
رویای و دروغ فرانکو II از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

42 * 31
مشاهده
جوان آکروبات و کودک از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

25 * 31
مشاهده
چهره زنی با گیسوانش از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

27 * 37
مشاهده
هنوز هم زندگی: میوه ها و پارج از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

41 * 27
مشاهده
انتهای جاده از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

31 * 47
مشاهده
دو کبوتر بال گشوده از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

73 * 60
مشاهده
گرترود استین از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

81 * 100
مشاهده
داخل کافه از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

26 * 21
مشاهده
زن روی مبل از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

65 * 81
مشاهده
زن و بچه از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

23 * 34
مشاهده
سر زن از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

40 * 25
مشاهده
زن با لباس سفید از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

80 * 99
مشاهده
پیکورا از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

27 * 19
مشاهده
ایستاده کنار دریا از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

97 * 130
مشاهده
زنی با موهای زرد از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

81 * 100
مشاهده
کوزه و کاسه میوه از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

163 * 131
مشاهده
خواندن روی میز از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

130 * 162
مشاهده
ماندولین و گیتار از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

200 * 141
مشاهده
فون با ستاره از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

72 * 91
مشاهده
خرگوش و گربه از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

73 * 92
مشاهده
گربه در حال خوردن پرنده از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

مشاهده
سره یک زن خواب از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

48 * 61
مشاهده
سر زن از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

54 * 65
مشاهده
کاسه میوه از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

46 * 55
مشاهده
استدیو از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

مشاهده
چهاردهم جولای از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

63 * 48
مشاهده
Landscape at Céret از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

50 * 65
مشاهده
بدون نام از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

مشاهده
گریه زن از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

مشاهده
بدون عنوان از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

مشاهده
بدون عنوان از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

46 * 38
مشاهده
بدون عنوان از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

49 * 40
مشاهده
بدون عنوان از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

73 * 92
مشاهده
بدون عنوان از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

51 * 39
مشاهده
زن در کلاه و یقه خز از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

مشاهده
سه نوازنده از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

مشاهده
پرتره از فرشته فرناندز د سوتو از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

مشاهده
گیتاریست قدیمی شیکاگو از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

مشاهده
گوئرنیکا از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

مشاهده
خانواده Saltimbanques از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

مشاهده
کودک با کبوتر از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

مشاهده
دون کیشوت از پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو
پابلو پیکاسو روییس ای پیکاسو

مشاهده
logo-samandehi
آرتیبیشن در شبکه ملی هنر
کلیه حقوق این وب سایت برای سایت آرتیبیشن محفوظ است.