رزومه


کوشاموسویVisual Artist I I ١٣۵۵ تهران I فارغ التحصیل رشته معماری و طراحی داخلی از آلمان I نمایشگاه گروهیRUN TEH RUN، 1395 گالری سایه- تهران I نمایشگاه گروهی "روی کاغذ بی نام"، 1395 پروژه های نیومدیا - تهران I هفتمین نمایشگاه چاپهای دستی کوچک 1395، آتلیه چاو - تهران، گالری فرزاد - مشهد، گالری یادگاران – کرمان، Chicago Printmakers collaborative – شیکاگو/ آمریکا، IL Folio 74B – میلان/ ایتالیا ، گالری آفرینش - کرمانشاه، Sagene Kunstmie – اُسلو/ نروژ I چهارمین نمایشگاه سالانه تبادل چاپ دستی، گالری لاله - تهران I نمایشگاه گروهی "سایه‌ها جلد6"، 1396 گالری سایه - تهران I نمایشگاه گروهی "بعد از آخر الزمانی "، 1396 گالری ایده پارسی - تهران I نمایشگاه گروهی "روی کاغذ)‌عکاسی(‌ بی‌نام"، 1396 پروژه های نیومدیا - تهران I نمایشگاه گروهی "تهران مک‌دونالد ندارد"، 1396 گالری دنا - تهران I نمایشگاه گروهی، 1396 - سن سباستیان/ اسپانیا I نمایشگاه گروهی، "چگونگی"،1396 گالری سایه - تهران I نهمین نمایشگاه بین المللی تبادل چاپ دستیIPE، 1396 استدیوهای بنکس میل - دربی/ انگلیس I نمایشگاه گروهی عکس، "تهران"، 1396 گالری شلمان – تهران I پنجمین نمایشگاه سالانه تبادل چاپ دستی 1397، گالری لاله - تهران I نمایشگاه گروهی، "سروده ‌های روی داربست" ، 1397 گالری سایه - تهران I نمایشگاه گروهی چاپ دستی،1397 گالری آریج – تورونتو /کا‌نادا، گالری تاروپود – شیراز I نمایشگاه انفرادی، پارازیتهای شهری 1397 - اتاق برق گالری دستان– تهران I او اکنون در برلین و تهران مشغول به کار است. I