بیوگرافی


مهسا کریمی
نقاش، مجسمه ساز، تصویر ساز
عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران
-هنرستان آزادگان،گرافیک
- کاردانی گرافیک دانشکده ولیعصر تهران
-کالج تیف استرالیا رشته گرافیک
برگزاری نمایشگاه های متعدد انفرادی و گروهی در ایران و کشورهای مختلف
نمایشگاه مختلف انفرادی نقاشی در گالری طراحان آزاد، گالری مهروا، گالری دستان، گالری اُ مهسا کریمی

رزومه


مهسا کریمی
نقاش، مجسمه ساز، تصویر ساز
عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران
-هنرستان آزادگان،گرافیک
- کاردانی گرافیک دانشکده ولیعصر تهران
-کالج تیف استرالیا رشته گرافیک
برگزاری نمایشگاه های متعدد انفرادی و گروهی در ایران و کشورهای مختلف
نمایشگاه مختلف انفرادی نقاشی در گالری طراحان آزاد، گالری مهروا، گالری دستان، گالری اُ مهسا کریمی

متولد1360سبزوار

- هنرستان آزادگان1379

- دانشکده ولیعصر،کاردانی گرافیک،تهران1382

-کالج تیف،گرافیک رایانه ای1386

سوابق هنری:

- تصویرسازی – موزه هنرهای معاصر اصفهان 1384

- نقاشی هنر جوان - موزه امام علی 1385

- طراحی معاصرشهر- موزه امام علی 1388

- طراحی و اجرای تیتراژبرنامه تلوزیونی پلاک 10،ویژه انتخابات 1388

- منتخب نسل نو- پردیس سینما گالری ملت1389

- تصویر سازی برای کودکان معلول- خانه هنرمندان 1389

- جشنواره ملی جوان – نقاشی،تصویرسازی - حوزه هنری 1389

- مجله ی تصویری تاک- نقاشی ،تصویرسازی 1389-1391

- تصویر سازی کاغذهای خیال،گالری موزه امام علی1390

- تصویرسازی- رسانه قلم 1390

- تصویرسازی- انتشارات مشق هنر1390

- جشنواره مقاومت- گالری صبا1391

- گالری تکش اصفهان- گالری طراحان آزاذ1391

- پروژه کتاب هنر معاصر ایران-کشور ایتالیا 1392

- نقاشی گالری آرت لب،بیروت1392

- جشنواره هنر معاصر- بیروت1392

- نقاشی گالری- آرت لب بیروت 1392

- هفت نگاه-فرهنگ سرای نیاوران1392

- دومین سالانه نقاشی و مجسمه-خانه هنرمندان1392

- نقاشی- گالری هوم1392

- هنر برای صلح-خانه هنرمندان1393

- نقاشی- گالری سایه 1393 و1394و 1397

- نقاشی-موزه طراحی1397

- Cultural narratives،دبی،گالری
دستان1397


_گروهی مجسمه و نقاشی با عنوان خود در ادراکی دیگر ، گالری سایه 1397


_گروهی مجسمه با عنوان دگردیسی، گالری ساربان، 1397


_گروهی نقاشی و مجسمه در استامبول، گروه هنری blue rhino, 1397- انفرادی نقاشی با عنوان "به صرف چای و شیرینی" گالری طراحان آزاد1391


- انفرادی نقاشی با عنوان "فوبی" گالری طراحان آزاد1392


- انفرادی نقاشی با عنوان "فروش جزِئی و کلی عکس های خانوادگی شما،گالری طراحان آزاد 1395


انفرادی با عنوان "شرایط مزمن آنها"گالری دستان،اتاق برق1396

انفرادی با عنوان “تنش بی پایان “گالری ا‌‌‌ُ۱۳۹۸
انفرادی با عنوان تبار بی آرام ،گالری اُ،۱۴۰۰

توضیحات


به وضعیت سخت و گره خورده ی امروزمان فکر می کنم و سعی می کنم با بی دست و پایی انسان در مواجه با مشکلاتش کنار بیایم. ما در روابطمان، در دوستی ها و آرزوهای سیاسی و اجتماعی خود مدام و پی در پی شکست می خوریم و باز با موفقیتی هرچند اندک دلخوش به ادامه راه می شویم. در حقیقت با روایاتِ تصویری خود به تعادلی هرچند کوتاه مدت می رسم و احتمالا به این تاریکی بی پایان مسلط. من به آموخته های هنری، ذخیره تصویریِ ذهنم و تکنیک های رایج اعتمادی ندارم و به تناسب موضوع اثر هنری روش های کاری متعدد را تجربه و کشف می کنم. از دل بازی های نقاشانه و دفترچه های طراحی به جواب بسیاری از سوالات تصویری خود می رسم. کم توانی جسمی و حرکتیِ خواهرم، دفورماسیون اندام و چهره او ، روانه ی آثارم می شود و تعریف جدیدی از زیبایی را ارائه می‌دهد. دو مسئله مهم و غیر قابل انکار تخریب و اتفاق است. من به اتفاقاتِ فرمی و رنگی دامن میزنم و حتی وقتی به تصویری با جزییات دلخواه میرسم آن را تخریب می کنم. از دل این حذف و تخریب و تصادف به مفاهیم ذهنی خود نزدیک می شوم و با سازماندهی آن فرم ها به ترکیب بندی مناسبِ روایتی شخصی دست می یابم.