رزومهبسمه تعالی
علی اکبر سراوانی 1342
آموزش در کلاس‌های آزاد هنری از سال 1365

نمایشگاه‌های گروهی :
چهارمین نمایشگاه دوسالانۀ نقاشی ایران
جشنوارۀ ملی هنرهای تجسمی مقاومت
چهارمین جشنوارۀ بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر
نمایشگاه گروهی در فرهنگسرای بهمن بمناسبت دومین سال تاسیس فرهنگسرا

نمایشگاه‌های انفرادی:
نگارخانۀ شیخ هادی
موزۀ هنرهای معاصر فلسطین
نگارخانۀ فرهنگسرای بهمن
نگارخانۀ فرهنگسرای خاوران