رزومه


فاطمه )شادی( سعیدی،
تدریس در دانشگاه سراسری زنجان
تدریس دانشگاه علمی و کاربردی، کد مدرسی
کارشناس ارشد نقاشی از دانشکدۀ هنرهای زیبا دانشگاه تهران
کارشناس نقاشی از دانشکدۀ هنرهای زیبا، استعداد درخشان، دانشگاه تهران
عضو صندوق حمایت از هنرمندان، عضو موسسۀ توسعه هنرهای تجسمی و انجمن نقاشان
تدریس در کلاسهای آزاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
شرکت در چندین نمایشگاه از جمله:
دعوت شده در نمایشگاه Teer art هفته هنر دی 1397
برگزیده نمایشگاه چاپ دستی miniprint international cadaques 2018 اسپانیا
برگزیده هجدهمین بینال چاپ دستی Roc تایوان 2018 و نگهداری اثر در موزه هنرهای معاصر تایوان
برگزیده ششمین بینال چاپ دستی ژاپن 2018
برگزیده بینال چاپ دستی لهستان 2018 LODZ
شرکت در نمایشگاه گروهی چاپ دستی گالری آ ابان 1397
شرکت در نمایشگاه گروهی بشقاب های سرامیکی )سلف بشقاب( در استودیو طراحی او تیر 1397
شرکت در نمایشگاه گروهی چاپ دستی و هنر مفهومی ) تکرار( گالری دنا 1396
شرکت در نمایشگاه گروهی چاپ در Tosca art and design انکارا، ترکیه، 1396
شرکت در نمایشگاه گروهی )چاپگران جوان( آبان 1396 در گالری لاله
شرکت در نمایشگاه )اورپینتینگ( اردیبهشت 1395 گالری آرته
منتخب نمایشگاه چاپ دستی در گالری لاله فروردین 1395 و 1396 و 1397
شرکت در نمایشگاه سالیانه هنرهای زیبا 1393 و 1394 و 1395
نمایشگاه گروهی نقاشی (پرسونا) در نات گالری آبان 1394
نمایشگاه گروهی (طبیعتبیجان) در گالری ممیز خانه هنرمندان مرداد 1394
نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری artlab بیروت، لبنان اردیبهشت 1394
نمایشگاه گروهی )کپیرایت( در گالری زمستان خانه هنرمندان بهمن 1393
نمایشگاه گروهی در گالری جرجانی خرداد 1393
نمایشگاه گروهی در گالری آریا اسفند 1390 - 1391 و 1393
نمایشگاه 100 اثر 100 هنرمند در گالری گلستان 1391 - 1392 . 1395
نمایشگاه گروهی )راهروی هنرهای زیبا( گالری ممیز خانه هنرمندان بهمن 1391
شرکت در نمایشگاه گروهی در فرهنگستان هنر، صبا خرداد 1391
شرکت در نمایشگاه گروهی رألیسم و هایپررألیسم در فرهنگستان نیاوران زمستان 1384
شرکت در نمایشگاه گروهی در گالری کمالالملک، تیر 1384
شرکت در بهارستان تخم مرغ رنگی تهران و شهر قدس