بیوگرافی


متولد سال 1346 در شیراز و دارای مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی تهران می باشد او همچنین. عضو انجمن نقاشان ایران ومدرس دانشگاه هنر می باشد. نمایشگاه های انفرادی و گروهی وی در داخل و خارج از جمله در فرانسه ،کانادا،آلمان ، قبرس،روسیه و در ایران نگارخانه سبز،گالری آریا ،اثر،ماه، عصر وخط سفید بوده است.

رزومهفعالیت های هنری
نمایشگاههای انفرادی (ایران-تهران)
نگارخانه سبز- سال1373و1372
نگارخانه آرین- سال1381
نگارخانه ماه1387 – نگارخانه آریا- سال
1376,1380,1383,1384,1389,1395

نمایشگاههای گروهی (ایران)
شرکت دربینالهای نقاشی ایران- تهران-سالهای1370-1372-1374-1376-1386
شرکت دراولین نمایشگاه تجربی نقاشی وگرافیک تهران- سال 1371
شرکت در نمایشگاههای نقاشی زنان ایران(تجلی احساس)- سالهای1373-1374-1376-1377
شرکت در اولین نمایشگاه بین المللی طراحی معاصر- تهران-سال 1378
شرکت در نمایشگاه بین المللی نقاشی - تهران- سال 1378
شرکت در نمایشگاه هنر معنوی - فرهنگسرای نیاوران- سال 1384
شرکت در نمایشگاه نقاشی - موزه هنرهای معاصر- تهران- سال 1386
شرکت در نمایشگاه نقاشی هفت نگاه - فرهنگسرای نیاوران - تهران- سال1385- 1386
شرکت در نمایشگاه نقاشی اعضائ انجمن نقاشان ایران - خانه هنرمندان - تهران- سال1387
نگارخانه ماه. برگزیده آثار پنجاه هنرمند1387
شرکت در نمایشگاه هنرهای تجسمی - فرهنگسرای نیاوران - تهران- سال1387
شرکت در نمایشگاه نقاشی هفت نگاه - نگارخانه پردیس - تهران- سال1388
شرکت در نمایشگاه نقاشی اعضائ انجمن نقاشان ایران - شیراز - سال1389
شرکت در نمایشگاه نقاشی هفت نگاه - خانه هنرمندان - تهران- سال1389
نگارخانه شاهد – سال1371
نگارخانه آفرینش اندیشه – سال1373
نگارخانه آریا – سال1375
نگارخانه اثر- سال1379
نگارخانه انجمن هنرمندان ایران – سال1379-1380-1381
نگارخانه شفق – سالهای 1378-1379-1382-1383-1384
نگارخانه لاله – سال1381
نگارخانه برگ – سال1381و1382
نگارخانه فرهنگسرای نیاوران – سال1382
نگارخانه کویر(شهر رفسنجان)- سال1382
نگارخانه آبان – سال1384
نگارخانه ماه – سال1384
نگارخانه شفق – سال1384
نگارخانه بانو –کارگاه نقاشی- سال1385
نگارخانه آریا – نمایشگاه عروسکهای دست ساز-سال1386,1387,1389
نگارخانه ماه – برگزیده ای از آثار پنجاه هنرمند- سال 1387
نگارخانه ملت – " رنگها برای سبز" نمایشگاه بزرگ هنرمندان هنرهای تجسمی-سال 1387
نمایشگاه "هفت نگاه " – سالهای 1388 و 1391 و 1393
نگارخانه آریا- تابلوهای کوچک – سالهای 1391و1392و1393
نمایشگاه زنان نقاش ایران –خانه هنرمندان- سال 1392
نمایشگاههای سالیانه انجمن نقاشان ایران تا سال 1393
نمایشگاه خیریه "بهنام دهش پور" – سال 1387
نمایشگاه خیریه "انجمن توان یاب"- سال 1387
نمایشگاه خیریه "پرواز با خورشید"-سال 1392
نمایشگاه خیریه"حامیان کودکان نقص ایمنی" –سال 1393
کارنمای پژوهشی انجمن نقاشان بالای چهل سال. 1395
نگارخانه آوا 1396

نمایشگاههای گروهی (خارج از کشور)
نمایشگاه نقاشی- سوییس- -EUROPE ARTسال1378
نمایشگاه نقاشی- شهر کیف - روسیه- سال1378
نمایشگاه نقاشی- اردن- سال1379
نمایشگاه نقاشی - گالری یحیا- تونس - سال1379
نمایشگاه نقاشی- لارناکا- نیکوزیا- قبرس - سال1379
نمایشگاه نقاشی- دبی- امارات متحده - سال1379
نمایشگاه نقاشی- موزه ملی دمشق- سوریه - سال1379
نمایشگاه جشن هنری و فرهنگی ایران – کاراکاس – ونزوئلا – سال1379
نمایشگاه نقاشی- ترکیه - سال1382
نمایشگاه نقاشی- تورنتو- کانادا- سال1382
نمایشگاه نقاشی- اکسپو پکن -چین- سال1385
شرکت در سمپوزیوم بین المللی هنرمندان نقاش ( ماستر کلاس ) مسکو-روسیه1395
شرکت در سمپوزیوم بین المللی هنرمندان نقاش ( ماستر کلاس ) سانتورینی- یونان1396
شرکت در نمایشگاه گالری ژاردین پرشیان. فرانسه1397

تصویر سازی کتابهای کودک
سرزمین رنگین کمان ها (نوشته محمدرضا رحمانی)
بازیافتنی ها 2 (نوشته محمدرضا رحمانی)
داستان نفت 1 ( نوشته محمدرضا رحمانی)
یکی بود یکی نبود،یک خانم چیتی بود ( نوشته محمدرضا یوسفی )

افتخارات
دانشجوی ممتاز رشته نقاشی-دانشگاه آزاد- سال 1370
برنده آثار برتر اولین نمایشگاه دوسالانه نقاشان ایران-سال 1370
برنده اولین نمایشگاه تجربی نقاشی و گرافیک ایران-تهران - سال 1371
برنده آثار برتر چهارمین نمایشگاه نقاشی زنان ایران-تجلی احساس-تهران –سال1376

توضیحات


همیشه ادامه دادن،راه نیست . گاهی راه،نرفتن است. همیشه ایستادگی ،اعتقاد نیست . گاهی راه ،رفتن است......