بیوگرافی


من از کودکی در زمینه تئاتر فعالیت داشتم.به هنرستان رفتم و با گرافیک و نقاشی آشنا شدم .از صفای نقاشی خوشم آمد پس از قبول شدن در دانشگاه الزهرا در رشته صنایع دستی به فرا گیری مینیاتور پرداختم و پس از آن هشت سال نگاری کردم .بعد از آن دوره یک دوره شش ساله مدیر گالری های سعد آباد و جهان نما بودم .پس از آن با تغییراتی در حوزه کاری به کالیگرافی روی آوردم و هم اکنون در این زمینه فعال هستم.

رزومه


چندین نمایشگاه داخلی و خارجی و مدیریت گاری سعد آباد و جهان نما به مدت 6 سال. گذراندن چندین دوره تخصصی در هنرهای دستی و مینیاتور. همکاری با میراث فرهنگی در زمینه برگزاری نمایشگاه. برنده جایزه هیئت داوران از بینال نگارگری اول و دوم . شرکت در هفت نگاه و رکورد فروش بیشترین تعداد اثر در اولین دوره هفت نگاه...