بیوگرافی


سید فضل الله (کمال) طباطبایی
1348 - تهران
کارشناسی ارتباط تصویری - دانشگاه هنر تهران 1376


عضو 4 دوره هیات مدیره انجمن فرهنگی هنری تصویرگران
عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران
عضو انجمن بین المللی روزنامه نگاران IFJ

تصویرگری بیش از چهل جلد کتاب

رزومه


نمایشگاه انفرادی تصویرگری - گالری طراحان آزاد-1384
نمایشگاه انفرادی طراحی- گالری هفت ثمر-1392
نمایشگاه گروهی نقاشی هفت نگاه-موزه نیاوران-1392
نمایشگاه گروهی تصویرگری شعر 104 پنجره-خانه هنرمندان- 1392
نمایشگاه گروهی نقاشی آثار چند نسل هنرمندان نقاش ایران- گالری لاله -تابستان 1392
نمایشگاه گروهی تصویرگری ماسک 1+50 شورای کتاب کودک- خانه هنرمندان- 1392
نمایشگاه گروهی نقاشی آثار چند نسل هنرمندان نقاش ایران- گالری لاله - زمستان 1392
نمایشگاه گروهی خیریه نقاشی و تصویرگری -خانه هنرمندان- 1392
نمایشگاه گروهی نقاشی باغ مخفی -خانه هنرمندان- 1393
نمایشگاه گروهی نقاشی باغ ایرانی - باغ موزه قصر- 1393
نمایشگاه گروهی تصویرگری مشرق زیبای من غمگین است- گالری لاله - پائیز 1393
نمایشگاه گروهی تصویرگری دشت گریان- گالری لاله - پائیز 1393
نمایشگاه گروهی نقاشی آثار چند نسل هنرمندان نقاش ایران- گالری لاله - زمستان 1393
نمایشگاه گروهی نقاشی گل و مرغ- گالری لاله - زمستان 1393
نمایشگاه گروهی نقاشی گالری هفت ثمر- تابستان 1394
نمایشگاه گروهی نقاشی میوهها گالری لاله - زمستان 1394
نمایشگاه گروهی نقاشی شبتاب گالری طراحان آزاد- زمستان 1394
نمایشگاه گروهی نقاشی آثار چند نسل هنرمندان نقاش ایران- گالری لاله - زمستان 1394
نمایشگاه گروهی نقاشی گالری شیرین- تابستان 1395
نمایشگاه گروهی نقاشی روی سفال گالری شیرین- پائیز 1395
نمایشگاه گروهی نقاشی گالری هفت ثمر- زمستان 1395
نمایشگاه گروهی نقاشی شبتاب گالری طراحان آزاد- زمستان 1395
نمایشگاه گروهی نقاشی شاعرانهها؛ گذر از یک رویا گالری لاله - زمستان 1395
نمایشگاه گروهی نقاشی آثار چند نسل هنرمندان نقاش ایران- گالری لاله - زمستان 1395
نمایشگاه سالانه مهمانی هنر -خانه هنرمندان- 1396
نمایشگاه گروهی تصویرگری -خانه هنرمندان- 1396
نمایشگاه گروهی نقاشی – گالری آرگون- 1396
نمایشگاه گروهی نقاشی به یاد طلیعه کامران – گالری هفت ثمر- 1396

برگزیده نمایشگاه بین المللی تصویرگری قصص قرآن 1379 و 1381
حضور در کاتالوگ و نمایشگاه تصویرگری براتسلاوا 2001
حضور در کاتالوگ و نمایشگاه تصویرگری ژاپن BAIJ 2002
حضور در کاتالوگ و نمایشگاه گرافیک ترکیه GRAFIST14 2010
حضور در کاتالوگ و نمایشگاه تصویرگری براتسلاوا 2011
برگزیده در نمایشگاه تصویرگری کتاب بولونیا 2013
حضور در کاتالوگ و نمایشگاه تصویرگری براتسلاوا 2013
حضور در کاتالوگ و نمایشگاه تصویرگری کرواسی زاگرب 2014
حضور در کاتالوگ و نمایشگاه تصویرگری گرجستان تفلیس 2014
حضور در کاتالوگ و نمایشگاه تصویرگری دانمارک 2015
برگزیده در نخستین سالانه هنر طراحی کتاب ایران 1394

شرکت در Workshop Farnkfurter
شرکت در Workshop British Council

استاد در کارگاه آموزشی در کاخ موزه شهر زاگرب/کراوسی 2014
logo-samandehi
آرتیبیشن در شبکه ملی هنر
کلیه حقوق این وب سایت برای سایت آرتیبیشن محفوظ است.