بیوگرافی


علی ابراهیمی نیکو
1361،تهران،ایران

رزومه


نمایشگاه های گروهی:
"گروهی چاپ دستی"،گالری شهر کتاب فرشته،2016
."گروهی چاپ دستی ساحل عاج"،دفتر فرهنگی سفارت ساحل عاج،2016
"سومین نمایشگاه تبادل چاپ دستی"،گالری لاله،2016
"دومین سالانه تبادل چاپ دستی"،گالری لاله،2015
"سلف پرتره"،دفتر فرهنگی سفارت ساحل عاج،2015
"نمایشگاه کالکوگرافی"،گالری بیست وشش،2015.
"گروهی چاپ ونقاشی"گالری برسام،2015
"جشنواره ایرانیان ادینبورگ"،رشته تصویرسازی،اسکاتلند،2015
نمایش آثار درمجله"آرتیست پورتفولیوآمریکا"،2015
"جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر"،رشته تصویرسازی،نگارخانه صبا،2014
"جشنواره سراسری تصویرسازی بندردرمِه"،بندرانزلی،2014
"مشرق زیبای من غمگین است"رشته تصویرسازی،گالری لاله،2014
"هفته نقاشی تهران"،نگارخانه فرهنگستان صبا،2014
"اولین سالانه تبادل چاپ دستی"،گالری لاله،2014
چهارمین سالانه چاپ دستی گالری لاله2017
پنجمین نمایشگاه تصویرسازی خانه هنر مندان ایران2017
نمایشگاه گروهی نوروزانه هفتم در گالری چاو و شهرهای کرمان.مشهد.شیراز.شیکاگو. میلان.اسلو2017

توضیحات


اساسا"،عکس های سیاه وسفید دنیای خاص خود را دارند ، دنیایی در ظاهر خلاصه شده ، ولی به شکل عجیبی تداعی کننده بی زمانی وبی مکانی .
در جهانی که رنگ می تواند به عنوان موثرترین عامل اجرا در جهت القای یک مفهوم، تاثیرگذار باشد؛ حذف رنگ به نوعی جاودانگی را یادآوری کرده و به خاطر می آورد.
یاد ایام و روزگاران در قالب یادواره هایی چاپی به ویژه سیلوگرافی و کالکوگرافی، ازسویی یادآورخاطرات گذشته است و از سویی دیگرپرده از چهره "منِ پنهان" پس می زند و خیالی دیگر را در ذهن متبادر می کند.
در حقیقت علی ابراهیمی نیکو، نه تنها در مسیر مرور این خاطرات گام برمی دارد، بلکه حضور موثر "منِ" جستجوگر وذاتا" هنرمندش را ، در کالبد این خاطرات می دمد.
درآثار چاپی او عواملی چون تصرف، تغییر وتلفیق و بهره گیری از امکانات گونا گون چاپ دستی، آمیختگی گذشته با لحظاتی از جنس اکنون را رقم می زند.
او تنها مُصَّوِر زندگی معمولی انسان هایی سرخوش وزنده نیست. او زندگی را چون نشانه ای آ رمانی وایده آلیستی نثار خود و دیدگان بیننده می نماید، واز این طریق، طریقت کشف و جستجو را، در واقعیت می جوید ومی بیند.