رزومه


نمایشگاه‌ها:
برگزاری بیش از 150 نمایشگاه انفرادی و گروهی از جمله:
1396-گالری ساربان -سایه درون(انفرادی)
1388 منتخب سه نسل گالری پاسارگاد- گروهی
1387 شرکت در اکسپو تالار وحدت 2 بار
1387 خیریه برای کودکان سرطانی نیاروان
1390 نگارخانه ماه مهر- انفرادی
1386 گالری الهه نمایشگاه انفرادی
1385 گالری طراحان آزاد- مروری بر آثار انفرادی از طرف انجمن نقاشان
1384 نگارخانه هور- گروهی
1384 خانه‌ی هنرمندان- گروهی
1384 گالری الهه- انفرادی
1383 گالری الهه- انفرادی
1382 گالری الهه- انفرادی
1381 گالری الهه- انفرادی
1380 گالری الهه- انفرادی
1379 گالری الهه- انفرادی
1377 گالری افرند- انفرادی
از سال 69 تا 77 نمایشگاه های خصوصی در کارگاه انفرادی
1369 کارگاه هنر- انفرادی
1360 شورای نویسندگان و هنرمندان- انفرادی
1358 نمایشگاه گروهی در موزه هنرهای معاصر ایران
1357 نمایشگاه دو نفره در تالار عبید دانشگاه هنرهای زیبا
1357 دانشکده‌ی هنرهای زیبا هفته همبستگی- گروهی
3 بار شرکت در اکسپو هفت نگاه
شرکت در همایش صلح و دریافت جایزه
4 بار شرکت در بینال نقاشی
2 بار شرکت در نمایشگاه زلزله زدگان بم در خانه‌ی هنرمندان
4 بار شرکت در نمایشگاه 8 مارس روز زن