بیوگرافیمتولد 1368 در اردبیل و دارای مدرک کارشناس ارشد رشته نقاشی از دانشگاه هنر شاهد تهران است او همچنین دارای مدرک ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران ،مدیر هنری انتشارات ساوالان ایگیدلری ، عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران و مدرس نقاشی و طراحی می باشد.
جماعتی در بیش از 50 نمایشگاه گروهی و انفرادی در گالری های :ساربان ،نگاه،لاله ،آرتیبیشن و... حضور داشته است.

رزومه


نمایشگاه ها
نمایشگاه انفرادی نقاشی"روایت گم شده" در گالری ساربان تهران1397
نمایشگاه انفرادی طراحی در خانه هنرمندان تهران 1394
نمایشگاه انفرادی طراحی در گالری فدک اردبیل 1395
نمایشگاه انفرادی با عنوان خط سماع و نقاشیخط در گالری خطایی اردبیل 1391
نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان 455کبلومتر در گالری اکنون اصفهان 1398
نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان جوانه به مناسبت گشایش گالری الا 1398
نمایشگاه فروش سالیانه گالری آس 1398
نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان ابهام در گالری گذار اصفهان 1397
نمایشگاه گروهی طراحی منتخبین نقاشان امروز گالری لاله 1395

نمایشگاه گروهی نقاشی، ویدیو آرت، عکس، مجسمه در گالری آس تهران1397
نمایشگاه گروهی طراحی با عنوان طرآه ی در گالری لاله 1397
نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان صورتگران در گالری نگاه 1397
نمایشگاه و اکسپو تالار وحدت 1391
نمایشگاه جشنواره دامون فر پردیس ملت 1389
نمایشگاه گروهی تابلوه های کوچک گالری آریا 1392
نمایشگاه و حراجی طراحی به نفع کودکان بی سرپرست در گالری فدک اردبیل 1394
نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه در گالری فدک اردبیل 1394
نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان در آن سوی گالری لاله تهران 1395
نمایشگاه گروهی نقاشی باعنوان درپرده گالری هپتا تهران 1395
نمایشگاه گروهی نقاشی به عنوان زوسادیسم در گالری دنا تهران 1395
نمایشگاه ششمبن فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران در گالری لاله تهران 1395
نمایشگاه هفتمین فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران در گالری لاله تهران 1396
نمایشگاه گروهی با عنوان پلاسکو در گالری خط سفید تهران 1395
نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان صورت ها در گالری هپتا تهران 1396

دبیر اجرایی جشنواره شمسه 3 شهرداری تهران سال های 1392و 1393
داور بخش نقاشی و تندیس جشنواره شمسه3 تهران 1393
داور بخش نقاشی جشنواره مشکات شهرداری تهران 1391
تصویر گری پرتره های شخصیت اسطوره ای کتاب دده قورقود 1394
سخنران نشست تخصصی نقاشی خانه نقاشان حوزه هنری قزوین 1396
سخنران کارگاه خلاقیت درهنر حوزه هنری اردبیل1369

مقام ها
کسب مقام برتر دوسالانه طراحی با عنوان نقاشان امروز 1395
کسب مقام دوم جشنواره بین المللی جوانان کشور 1392
کسب مقام اول نقاشی جشنواره شمسه تهران 1390
کسب مقام دوم جشنواره شمسه شهرداری تهران 1391

توضیحات


«جهان پیش از انسان بوده و پس از آن نیز خواهد بود و ما جز تخمینهایی علمی و پیشگوییهای اسطورهای و دینی، تصوری از آن نداریم. به رغم توهم انسان در سلطه بر هستی، طبیعت همواره حقارت ما در برابر خود را به رخ کشیده است؛ شاید همین امر سبب اندیشیدن به آخرالزمان و پایان حضور انسان در کائنات شده است و شاید ما برای تسلی خود و ادامه حیات، حکایات و احادیثی در این باب روایت کردهایم.
«پس از انسان» ساوالان جماعتی هم چندان رها از این موقعیت نیست؛ نشانی از تمدن نیست، اما طبیعت دستکاری شده همچنان حاضر است؛ گودالهایی همچون قبرهایی فروریخته در کنار درختان وحشی و شاخههای شکسته از تندبادهای آخرالزمانی و انسانی که جز تهی‌گورهای بیجنازه نشانی از او به‌جا نمانده است. انگار ساوالان جهان را چند لحظه پیش از رستاخیز به تصویر کشیده است؛ لحظاتی پس از انسان! اما آیا اراده کائنات بر این خواهد بود که حیات را برانگیزاند!؟ خاصه اکنون و در جهانی که ساوالان پیش روی ما قرار داده و جز نمای رمانتیک آن، ماوقع چندان هم خیالی به نظر نمیرسد!»

"زروان روح‌بخشان"