بیوگرافی


رزومه


داشتن نمایشگاه انفرادی در گالری گلستان و شکوه و نمایشگاه گروهی متعددی در گالریهای گلستان -هفت نگاه فرهنگسرای نیاوران-خانه هنرمندان -آریا- نگر-جشنواره تجسمی فجر و..یک نمایشگاه گروهی در دبی