بیوگرافی


کاشناسی ارتباط تصویر، ارشد ارتباط تصویر،حرفه میکس مدیا

رزومه


نمایشگاه انفرادی گالری طراحان آزاد 1395
نمایشگاه انفرادی عکس نودو سه تهران گالری مهروا
انفرادی عکس نودو زاهدان
گروهی دو دوره پرتره سازی گالری شیرین
گروهی هفت ثمر
گروهی مهروا نودو پنج
گروهی زیرزمین دستان نودو پنج
هشت نمایشگاه گروهی زاهدان
مقام دوم حجم جشنواره بین المللی تجسمی جوانان
مقام اول حجم جشنواره ملی جوانان کشور
برگزیده حجم جشنواره ملی جوانان کشور
برگزیده جشنواره منطقه ای مجسمه های نمکی بیرجند