بیوگرافی


متولد ۱۳۶۲ در خوزستان ، شوشتر و دارای مدرک کارشناسی برق قدرت است. او مدیر و موسس گالری شوادون شوشتر میباشد و همچنین حضور در جنشواره های فجر را نیز در کارنامه خود دارد.
او در 15 نمایشگاه گروهی و انفرادی در گالری های :فرهنگسرای نیاوران،ایوان،۲۶ ،ثالث،شلمان،اکنون،سینما چارسو،شوادون، و موزه هنرهای معاصر تهران و اهواز حضور داشته است.

رزومه


۱۳۹۷ نمایشگاه گروهی نقاشی - گالری کینو - اهواز

۱۳۹۷ شرکت در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر - فرهنگستان صبا - تهران

۱۳۹۷ نمایشگاه انفرادی نقاشی - سالن گالری های سیتی سنتر - اصفهان

۱۳۹۷ نمایشگاه انفرادی نقاشی - گالری اکنون - اصفهان

۱۳۹۶  نمایشگاه گروهی نقاشی آمود -گالری شوادون-شوشتر

۱۳۹۵  نمایشگاه گروهی نقاشی - گالری شلمان - تهران

۱۳۹۵  شرکت در نهمین جشنواره ی بین المللی هنرهای تجسمی فجر - موزه هنرهای معاصر -تهران

۱۳۹۵  نمایشگاه گروهی نقاشی- سی نما کیارستمی - گالری سینما چهارسو - تهران

۱۳۹۵  نمایشگاه گروهی نقاشی - گالری ثالث - تهران

۱۳۹۴  نمایشگاه  انفرادی نقاشی - گالری ۲۶- تهران

۱۳۹۴  نمایشگاه فروش سالیانه هفت نگاه - فرهنگسرای نیاوران - تهران

۱۳۹۴  نمایشگاه گروهی نقاشی - آبی ایرانی - موزه هنرهای معاصر اهواز - اهواز

۱۳۹۳  نمایشگاه گروهی نقاشی - گالری اهواز - اهواز

۱۳۹۲  نمایشگاه انفرادی نقاشی - شوشتر

توضیحات


استیتمنت:
گذر اتفاقات و روزمرگیهای زندگی با تنشهایی همراه است که تلاش مدام برای نهان کردنشان، ذهن را به
مخزن اسرار تبدیل کرده و هر آنچه را بر ما میگذرد، فاش نمیکند . در واقع آنچه بر ما رفته و می رود ، همواره پنهان است و اغلب
جای دیگری سر بر میکشد که هیچ انتظارش را نداریم و گویی همواره در تعلیق میان امر پنهان و چهره نابجا آشکار آن به سر میبریم.
اشکال ناپیدا و چیدمان ابزار صنعتی در کنار آنها، حضور مرا در زمان و مکانی دیگر معنا داده و آن را تبدیل به خیالی افسار
گسیخته کرده که در هر جایی سر بر میآورد. /// صادق خلیفه| 1400