بیوگرافی


ترمه یعقوبی
نقاش علاقه مند و پیرو مکتب سقاخانه

رزومه


ترمه یعقوبی
متولد 1368
ترکیه / بورسا
شروع فعالیت : 1395


_نمایشگاه ها سال 1401
« صد اثر صد هنرمند »
گالری گلستان

نمایشگاه گروهی şimdi & burada /گالری fulart sanat evi /Türkiye

100 اثر 100 هنرمند/ گالری گلستان / طهراننمایشگاه ها سال 1400
.
«صد اثر صد هنرمند »
گالری گلستان /طهران

.
نمایشگاه ها سال 99
_«صد اثر صد هنرمند » گالری گلستان / طهران
_«نقاشی های کوچک » گالری شکوه/ طهران

نمایشگاه سال 98


نمایشگاه گروهی زنان /oman
گالری E1

نمایشگاه گروهی زنان /گالری گویا/ طهراننمایشگاه های سال 97

_ نمایشگاه گروهی در مجتمع "Mitsukoshi" توکیو / ژاپن
_ شرکت در چهارمین حراج سالانه بهنام دهش پور /طهران
_ نمایشگاه گروهی به یاد شروه در گالری شروه /طهران
_ نمايشگاه گروهی نقاشیخط و خوشنویسی در گالری نگر/طهران
- نمایشگاه گروهی نقاشیخط در مجتمع فرهنگی شیرازه /شیراز
_نمایشگاه گروهی بیست زن هنرمند
در Blue7Gallery-Santa Monica
کالیفرنیا

_نمایشگاه گروهی گالری E1 در عمان

نمایشگاه های سال 96

- نمایشگاه گروهی"پست آپوکالیپتیک" / گالری ایده پارسی/طهران
- بازار هنر خانه هنرمندان /طهران
- حراج آثار هنری در گالری شمس /طهران
- شرکت در نمایشگاه بین المللی و گروهی کالیگرافی در گالری skylight سانفرانسیسکو / امریکا
- شرکت در نمایشگاه گروهی "عمارت هنر" باغ موزه هنر ایرانی/طهران
- شرکت در نمایشگاه هفت نگاه فرهنگسرا نیاوران/طهران

نمایشگاه های سال 95

- نمایشگاه گروهی نقاشیخط " خانه هنرمندان "طهران
- نمایشگاه گروهی نقاشیخط /برج میلاد/طهران
- نمایشگاه گروهی نقاشیخط "ارادت قلم "
برج میلاد
- نمایشگاه گروهی نقاشیخط باغ نگارستان /طهران
نمایشگاه گروهی نقاشیخط " نونگار" کاخ گلستان /طهران
- نمایشگاه گروهی در" نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر (جزء 100 اثر برگزیده از 5525 اثر) طهران

- نمایشگاه گروهی " بهاریه " گالری هپتا /طهران