رزومه


شیوا سرلک
متولد ١٣6٧
لیسانس هنرهای تجسمی قزوین
دیپلم انسانی
مدیر داخلی و هنلینگ گالری ٢۴- از سال 93 تا به امروز
١٣٩٣برگزاری ورک شاپ چاپ دستی در جهاد دانشگاهی قزوین
همکاری با کارگاه حک به مدت ٣ سال
نمایشگاه ها
١٣٩۶ نمایشگاه گروهی چاپ دستی/گارلری ٢6
١٣٩۶ نمایشگاه گروهی چاپ دستی /گالری لاله
١٣٩٣نمایشگاه گروهی چاپ دستی/گالری ٢6
١٣٩٣نمایشگاه گروهی چاپ /گالری لاله
١٣٩٢ نمایشگاه گروهی چاپ /گالری لاله
١٣٩١ نمایشگاه گروهی چاپ /گالری آریا
1395 نمایشگاه سالانه چاپ/لاله
1395 نمایشگاه انفرادی گالری 26
logo-samandehi
آرتیبیشن در شبکه ملی هنر
کلیه حقوق این وب سایت برای سایت آرتیبیشن محفوظ است.