بیوگرافی


سبحان سجادیه
فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه تهران هنرهای زیبا

رزومه


متولد 1373
دیپلم نقاشی از هنرستان هنرهای زیبا پسران یزد. سال1390
لیسانس نقاشی از دانشگاه تهران هنرهای زیبا 1391_1395
فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه سراسری یزد
شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری تهران سال 1391
شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری گنجینه یزد سال 1395
شرکت در نمایشگاه گروهی ورسوس در سال 1397
برگزیده بخش نقاشی در جشنواره ژوکال سال 1396
نفر اول رشته طراحی در جشنواره معلمان هنرمند کشور 1400
نفر اول رشته نقاشی در جشنواره معلمان هنرمند کشور 1401
مدرس دانشگاه