رزومه


متولد 1359 تهران
کارشناسی گرافیک – دانشگاه دکتر شریعتی – تهران – ایران
کارشناسی ارشد گرافیک – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – ایران

نمایشگاه گروهی:
جشنواره هنر برای صلح – گالری باروک – تهران – ایران – 1398
نمایشگاه "رویارویی"، کیوریتور رهام شیراز – گالری آناهیتا – تهران – ایران – 1397
"228" – گالری راه ابریشم – تهران – ایران – 1397
"قاب های سفید" – گالری تم – تهران – ایران – 1398- 1396
گالری شش- تهران – ایران – 1396
نمایشگاه انفرادی:
"مواجهه" نمایشگاه فوتومونتاژ – کیوریتور صمد قربان زادگان – گالری دنا – تهران – ایران – 1398
- عضو پژوهشی انجمن هنرهای تجسمی ایران
- عضو انجمن عکاسان ایران
- برگزیده جشنواره بین المللی فوتومتریا یونان – 2018
- لوح افتخار و جایزه دوم عکاسی فاین آرت سینمای جوان – 1396
- برگزیده بخش عکاسی جشنواره کرمان – 1395
- منتخب بخش فاین آرت جشنواره عکس سیمای جوان – 1395
- مدرس عکاسی دانشگاه شریعتی و دانشگاه جامع علمی کاربردی
- مدرس دوره های عکاسی دیجیتال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1396