رزومه


متولد ١٣۵٧
شروع فعالیت هنری از سال ١٣٧٢
فعالیت هنری در زمینه های ، تئاتر، نقاشی ، خطاطی ، مرمت آثار هنری
نمایشگاه‌های انفرادی
۱- گالری هفت آینه ۱۳۸۰ - مازندران
۲-گالری کارنامه ١٣٨١ - تهران
۳-گالری گلستان ١٣٨٨ - تهرن
۴-باغ سفارت ایتالیا ١٣٩٠ - تهران
۵-گالری کویر ١٣٩٠- رفسنجان
۶-گالری گلستان ١٣٩١- تهران
۷-باغ سفارت ایتالیا ١٣٩٣- تهران
۸-گالری آشنا ١٣٩٣- شیراز
۹-گالری سیحون ۱۳۹۸- تهران
نمایشگاه‌های گروهی:
١-شرکت در نمایشگاه‌های گروهی سالانه گالری گلستان از ١٣٨٣ تا کنون
٢- آرت اکسپو ، تالار رودکی ١٣٨٣- تهران
٣-گالری شفق ١٣٨٣- تهران
۶-artist for lebanan - ١٣٨۵ - کویت
۵-آرت فر پاریس- ١٣٨٧
۴-نمایشگاه های گروهی هفت نگاه در سال‌های ١٣٨۴ - ١٣٨٧ - ١٣٨٩ -١٣٩١-١٣٩٣-١٣٩۶- تهران
٧-گالری ان ان- ١٣٩١- مالزی
٨- گالری آریا ١٣٩٠ -١٣٩١ - تهران
٩-هنر انسان دوستی، به نفع دفتر برنامه جهانی غذا ، فرهنگسرای نیاوران ١٣٩٣- تهران
١٠- گالری فروزان ١٣٩٣- تهران
١١- گالری خصوصی یونیک آرت ١٣٩٣- تهران
١٢- شرکت در حراج بنیاد خیریه خلعتبری ١٣٩۶- 2015 - لندن
١٣- گالری ماه ١٣٩۶ - تهران
١۶-شرکت در نمایشگاه گروهی با همکاری گالری گلستان و انجمن پاما در خانه هنرمندان ایران به نفع یک محیط بان - اسفند. ١٣٩۶
١۵-نمایشگاه گروهی تحت عنوان ٣٠ در ٣٠ در گالری باغ موزه هنرهای ایرانی -تابستان ١٣٩۵
۱۶- شرکت در حراج هنری موسسه خیریه امام علی به دعوت گالری سیحون در هتل پارسیان آزادی ۱۳۹۵
۱۷- نمایشگاه گروهی نقاشان معاصر ایران از مجموعه خصوصی در هتل جیمرا لندن 2017
۱۸- نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر به مناسبت روزجهانی موزه در گالری آشنا اردیبهشت ۱۳۹۷ شیراز
۱۹-شرکت در حراج هنری بنیاد خیریه خلعتبری 2019 لندن
سایر فعالیت‌ها در زمینه هنرهای تجسمی:
مشاور اجرایی نمایشگاه مروری بر شاهکارهای نقاشی قهوه خانه و پشت شیشه در موزه هنرهای معاصر ١٣٨٨ -تهران
مرمت تعدادی از آثار نقاشان قهوه‌خانه‌ایی در موزه هنرهای معاصر ١٣٨٨-تهران
مشاور اجرایی در بخش هنرهای مردمی برنامه خیمه‌ها و نجواها به کارگردانی رامین فاروقی ١٣٨٩
تالار رودکی - تهران
همکاری و مشاوره در ساخت مجموعه مستند تلویزیونی کلکسیونرهای ایرانی به کارگردانی احمد ظریف رفتار ١٣٩٢ -تهران
مرمت تابلوی نقاشیخط حسین زنده رودی در ابعاد دو در دوازده متر به سفارش پرویز تناولی ١٣٩٢ - تهران
مرمت پنج نقاشی دوره قاجار در خانه سفیر ایتالیا ١٣٩٢- تهران
فعالیت در زمینه مرمت بیش از هفتاد اثر نقاشی مربوط به دوران قاجار و پهلوی اول و آثار مدرن و معاصر از سال ١٣٨٣ تا امروز