رزومه


عضو انجمن نقاشان ایران
نمایشگاه‌های انفرادی:
نظام آباد, گالری زمان هنر, تهران, ایران, ۱۳۹۷
نمایشگاه آثار گواش, کارگاه آزاد مسعود کیمیایی, ۱۳۸۹
نمایشگاه‌های گروهی:
طبیعت بی‌جان, گالری آس, تهران, ایران, 1398
نیمه پنهان, گالری آس, تهران, ایران, 1397
nature & wildlife exhibit, موزه سنت آگوستین, ایالت فلوریدا, امریکا,1395