بیوگرافی


مرتضی رازفر رامی توان یکی از پیشگامان نقاشی نوین در ایران دانست
که در سال ۱۳۲۵ در محله قلهک شمیران متولد شده است
او فارغ التحصیل نقاشی و مجسمه سازی از هنرستان کمال الملک می باشد و زیر نظر استادان بزرگی همچون حوزه حسین شیخ و بهرام عالیوندی و داوودی و رفیع حالتی تعلیم دیده است
رازفر از سال ۱۳۴۵ تاکنون ۱۰ نمایشگاه انفرادی و گروهی در داخل و خارج از ایران برگزار نموده است

رزومهفارغ التحصیل رشته های نقاشی مجسمه سازی هنرستان کمال الملک
زیر نظر اساتید مرحوم حسین شیخ استاد داوودی استاد بهرام عالیوندی
و استاد رفیع حالتی

نمایشگاه های گروهی:

۱۳۴۷ نمایشگاه گروهی هنرستان کمال الملک
۱۳۴۸ نمایشگاه گروهی کاخ مرکزی جوانان
۱۳۴۹ نمایشگاه گروهی تالار موزه
۱۳۵۰ نمایشگاه گروهی گالری مس
۱۳۵۱ نمایشگاه گروهی سولیوان
۱۳۵۱ نمایشگاه گروهی گالری مس
۱۳۵۳ نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر ایران وزارت فرهنگ و هنر
۱۳۵۳ نمایشگاه گروهی در تهران گالری
۱۳۸۳ شرکت در چندین نمایشگاه گروهی و نمایشگاه انفرادی در گالری نیازی
۱۳۸۴ شرکت در نمایشگاه گالری بهاران جمعی از اساتید
۱۳۸۴ شرکت در نمایشگاه نیازی بزرگداشت میراث فرهنگی
۱۳۸۵ شرکت در نمایشگاه هنرمندان گالری نیازی بزرگداشت استاد ویشکایی
۱۳۸۶ شرکت در نمایشگاه گروهی هنرمندان و اساتید گالری آذر

نمایشگاه های انفرادی:

۱۳۴۹ نمایشگاه انفرادی گالری مس
۱۳۵۰ نمایشگاه انفرادی گالری مس
۱۳۵۱نمایشگاه انفرادی گالری سنگ
۱۳۵۱ نمایشگاه انفرادی جشن فرهنگ و هنر گالری مس
۱۳۵۲ نمایشگاه انفرادی ترکیه هنرهای زیبای استانبول
۱۳۵۷ نمایشگاه انفرادی در مرکز فرهنگی قلهک
۱۳۸۴ شرکت در نمایشگاه گالری گیتا
۱۳۸۷ نمایشگاه انفرادی برای افتتاح گالری اویسی