بیوگرافی


فارغ التحصیل رشته نقاشی
اخذ مدرک تخصصی پرورش خلاقیت کودکان از دانشگاه تهران 
تدریس طراحی و نقاشی و پرورش خلاقیت کودکان از سال ۱۳۷۶
شرکت در سی نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از ایران
گالری شکوه ۱۳۹۹،گلستان ۱۳۹۹،گلستان ۱۳۹۸،گالری پردیس ملت هنر برای صلح ۱۳۹۷،موزه هنرهای زیبا مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد ۱۳۹۶،شیث۱۳۹۶،آرت فیر پادوا (ایتالیا) ۱۳۹۶،آرت فیر پارما( ایتالیا) ۱۳۹۶،هارپکس فرنتینو( ایتالیا) ۱۳۹۶،دانشگاه ساپینزا (رُم)۱۳۹۶، گالری تارو پود شیراز ۱۳۹۶،نگارخانه شهرآوا موزه موسیقی۱۳۹۶،نگارخانه شهر آوا موزه موسیقی ۱۳۹۵،هتل هما حراج هنر و زنجیره امید ۱۳۹۴،آرت اکسپو (مالزی) ۲۰۱۴،نمایشگاه بین المللی شرق آسیا و اقیانوسیه(مالزی)۲۰۱۴،آرت سنی (مالزی)۲۰۱۴،گلستان ۱۳۹۴،گلستان ۱۳۹۳،نگارخانه هنر ایران ۱۳۹۳،آرت اکسپو تهران باعنوان نخستین نمایشگاه نگارخانه های جهان در ایران۱۳۹۳،گالری بندرگاه هنر موزه زمان همراه با پیشکسوتان ۱۳۹۳،بندرگاه هنر موزه زمان ۱۳۹۲،هتل هما حراج هنر وزنجیره امید۱۳۹۲،گالری خاورمیانه ۱۳۹۲،گالری ضرابی ۱۳۷۴
پنج نمایشگاه انفرادی
گالری خصوصی آرام گالری ۱۳۹۸،بهنام دهش پور ۱۳۹۷،گالری شکوه ۱۳۹۷،آتلیه شخصی ۱۳۹۲و۱۳۸۴ ،گالری ضرابی ۱۳۷۵
برگزاری چند نمایشگاه برا ی کودکان
آموزش نقاشی و پرورش خلاقیت در چند موسسه خصوصی از سال ۸۷ تا ۹۰

رزومه


فارغ التحصیل رشته نقاشی
اخذ مدرک تخصصی پرورش خلاقیت کودکان از دانشگاه تهران 
تدریس طراحی و نقاشی و پرورش خلاقیت کودکان از سال ۱۳۷۶

شرکت در سی نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از ایران
گالری شکوه ۱۳۹۹،گلستان ۱۳۹۹،گلستان ۱۳۹۸،گالری پردیس ملت هنر برای صلح ۱۳۹۷،موزه هنرهای زیبا مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد ۱۳۹۶،شیث۱۳۹۶،آرت فیر پادوا (ایتالیا) ۱۳۹۶،آرت فیر پارما( ایتالیا) ۱۳۹۶،هارپکس فرنتینو( ایتالیا) ۱۳۹۶،دانشگاه ساپینزا (رُم)۱۳۹۶، گالری تارو پود شیراز ۱۳۹۶،نگارخانه شهرآوا موزه موسیقی۱۳۹۶،نگارخانه شهر آوا موزه موسیقی ۱۳۹۵،هتل هما حراج هنر و زنجیره امید ۱۳۹۴،آرت اکسپو (مالزی) ۲۰۱۴،نمایشگاه بین المللی شرق آسیا و اقیانوسیه(مالزی)۲۰۱۴،آرت سنی (مالزی)۲۰۱۴،گلستان ۱۳۹۴،گلستان ۱۳۹۳،نگارخانه هنر ایران ۱۳۹۳،آرت اکسپو تهران باعنوان نخستین نمایشگاه نگارخانه های جهان در ایران۱۳۹۳،گالری بندرگاه هنر موزه زمان همراه با پیشکسوتان ۱۳۹۳،بندرگاه هنر موزه زمان ۱۳۹۲،هتل هما حراج هنر وزنجیره امید۱۳۹۲،گالری خاورمیانه ۱۳۹۲،گالری ضرابی ۱۳۷۴
پنج نمایشگاه انفرادی
گالری خصوصی آرام گالری ۱۳۹۸،بهنام دهش پور ۱۳۹۷،گالری شکوه ۱۳۹۷،آتلیه شخصی ۱۳۹۲و۱۳۸۴ ،گالری ضرابی ۱۳۷۵
برگزاری چند نمایشگاه برای کودکان
آموزش نقاشی و پرورش خلاقیت در چند موسسه خصوصی از سال ۸۷ تا ۹۰


توضیحات


خلاقیت ،طبیعت،حرکت،آسمان و زمین...
از سطح تا حجم...
از خط تا بافت... 
با بکار گیری رابطه الفبای تجسمی و قوائد بصری که  یک دانش بصری و عقلانی است مجموعه آثار با بیانی جدید به اجرا درآمده است .
محاسباتی که در طبیعت ارسباران وجود دارد به لحاظ مفهوم ،ساختار ،فرم و توازن بین فضای مثبت و منفی و استفاده از تجربیات گذشته و مدیاهای مختلف و شناخت سنت از نمادها ،سمبلها،یادواره ها و المانهای ایرانی  با تعمیم  و ساختار شکنی در آنها  مجموعه ی خلق شده به سبک سمبولیسم که واقعیت را به شکل ساده تری بیان میکندو از نظر مفهومی جزو آثار پیچیده هستند، به وجود آمده اند.
 
اجرای دیگرآثار با موضوع های متنوعی به تصویر درآمده است که برداشتهای آزادنقاشانه و الهام از اشعار فارسی نظیرشعر نگاره های مثنوی معنوی مولوی است که مجموعه جدیدی را خلق کرده است .
همینطور از مجموعه هایی با موضوع های اجتماعی نظیرطنین صلح،نخلهای سرزمین من و گذری بر زمان ومکان میتوان نام برد .