رزومه


نوید ظفر علیزاده، متولد 1363، مشهد
کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه آزاد تهران ( واحد مرکزی)
تدریس در دانشگاه های هنر مشهد
نمایشگاه انفرادی
گالری الهه ، تهران،1397
گالری فرزاد ،مشهد، 1395
نمایشگاههای گروهی
گالری Azadhan, استانبول ، 1397
گالری سو، تهران ، 1396
گالری فرزاد، مشهد، 1396
گالری آذرنو، مشهد، 1396 و 1395
گالری آبان، مشهد، 1395 و 1394
گالری آرتین، مشهد، 1393 و 1394
گالری آتبین، تهران، 1391
گالری صبا، تهران، 1386

توضیحات


پرده های نقاشی ام در این سال ها به من آموخت که نمی توان در مقام اندیشه ای راسخ بود. زیرا هنگامی که آگاهی حاصل از تجربه بیرونی ام وارد می شود، در تجربه درونی ام زندگی می کند و در بطن آن نفس می کشد و آن جایی که تجربه ی زیسته حاصل از آن بر آگاهی تقدم می یابد ، نقاشی تنها فرصتی است که با آن می توانم تمامی عناصر خیال پردازانه درونم را یکپارچه سازم تا همچون واسطه ای به بیان حیات حسی نقش کمک کند.
نوید ظفر علیزاده