بیوگرافی


سیدرضا طالبی متولد سال 1359 در نیشابور است. او کارشناس ارشد تصویرسازی، کارشناس نقاشی و طراح و مدرس دانشگاه است. طالبی همچنین عضو موسسه توسعه‌ی هنرهای تجسمی ایران است. این هنرمند نخستین نمایش انفرادی از آثارش را به سال 1384 در گالری کمال‌الملک نیشابور برگزار کرد. او تاکنون در نمایش‌های گروهی و انفرادی متعددی حضور داشته است.
نقاشی کردن برای طالبی امری خود انگیخته است. او معمولا در معرض موضوع قرار دارد و به عبارتی موضوع او را انتخاب می‌کند. موضو ع‌های نقاشی طالبی بهانه‌ای می‌شوند تا لایه‌های درونی خودش را بشناسد. این هنرمند مدتی است که به خانه‌های در حال ساخت توجه دارد. پروژه‌های معماری در حال ساخت به خصوص مجتمع‌ها و خانه‌های چند طبقه و .... که محلی برای سکنی گزیدن انسان معاصر است و به نظر نوعی عمران و آبادسازی‌ است، آثار او را در بر می‌گیرد. طالبی درباره این آثار می‌گوید: «این ساختمان‌ها برای من رنگ و بوی ویرانی می‌دهد. من با انبوه ویرانی مواجه هستم. انسانی را می‌بینم که همچون کرمی به دور خود انبوهی از آهن و بتن را می‌تند. انسان‌هایی را می‌بینم که در میان آهن و بتن غوطه‌ور هستند و بنایی به نظر محکم را می‌سازند، این وضعیت برای من نوعی ویرانی است».

رزومه


سیدرضــاطالبی
1359 نیشــابور
مدرس دانشگاه
موسس و مدیر آموزشگاه هنرهای تجسمی درخت سرخ
کارشناس ارشد تصویرسازی و کارشناسی نقاشی ایرانی
عضو مـوسسه توسعه هنـرهای تجسـمی ایـران
تدریس: دانشگاه هنر نیشابور(گروه نقاشی و گرافیک). دانشگاه علمی و کاربردی مرکزی گروه گرافیک و آزاد نیشابور
برگزاری چندین نمایشگاه نقاشی و طراحی در تهران و مشهد و نیشابور و قائمشهر
دبیر انجمن هنرهای تجسمی نیشابور از سال1394 تا اکنون
دبیر برگزاری چهاردهمین جشنواره فجر استانی شهر نیشابور 1400
گروهی طراحـی نگارخانه کمـال الملک نیشابور 1386
گروهی طراحـی نگارخانه کمـال الملک نیشابور 1389
انفرادی طراحی نگارخانه کمال الملک نیشابور 1390
گروهی نگارگـری نگارستان شاهد تهران 1388
گروهی طراحـی نگارخانه آرتین مشهد 1390
نمایشگاه گروهی نقاشی قائم شهر 1398
پذیرفته جشـنواره بین المللی پـرتو ُحسـن حوزه هنری تهران 1388
پذیرفته وچاپ اثردر سومین جشنواره طراحـی معاصـر ایران.موزه
امام علی 1389
مدیر اجرای چندین ورک شاپ نقاشی روزهای ملی مفاخر ایران( حکیم عمر خیام و عطار نیشابوری) نیشابور