بهمن بروجنی
در مورد بدون عنوان

این اثر در تاریخ 99/10/12 و 99/10/13 در کانال مزایده ی آرتیبیشن با آدرس t.me/Artibition_Auction برای مزایده گذاشته می‌شود پایه‌ قیمت آن‌( 35) میلیون تومان و براورد قیمت آن (70 ) میلیون تومان است."نقاشی‌های بهمن بروجنی با کاربرد جسورانه رنگ در کنار حرکات تند قلم‌مو، اثری پرانرژی و انتزاعی را شکل می‌دهند. انبوه خطوط کوتاه و متقاطع نوعی کمپوزیسون سیال را شکل می‌دهد که انرژی را در جای جای تابلو جاری می‌سازد. شناخت صحیح هنرمند از نسبت خطوط و سطوح رنگی و نوع انتخاب رنگ‌ها در کنار ضربات قلم‌مو سبک اثر را به هنر انتزاع رفتارنما و نئواکسپرسیونیسم نزدیک می‌کند. بروجنی دوره‌هــای لیســانس و فوق‌لیسـانس نقاشـی را در هنرکـده هنرهـای تزیینـی گذرانـد و مـدرک دکتـرای هنرهــای اســلامی را از دانشــگاه ســوربن فرانســه دریافــت کــرده اســت. نــزد علی اکبــر کاوه بــه فراگیــری شــیوه‌های خوشنویســی پرداخــت. مدتــی ریاســت دانشــگاه هنــر را برعهــده داشــت و اواخــر دهــه 1360 بــرای ادامــه تحصیــل بــه پار یــس رفــت. او در طول دوران کاری خود طیف گسترده‌ای از تکنیک‌ها و شیوه‌های مختلف هنری را تجربه کرده است. همین موضوع سبب شده دیدگاه‌های زیبایی‌شناسی و دستاوردهای فرمی آثارش قوامی هنرمندانه یافته و در نهایت سبکی شخصی را شکل دهند که جذاب و در عین حال تأثیرگذار است. "

بهمن بروجنی متولد 1321 در بروجن است. او در سال‌های 1335 تا 1339 در هنرستان هنرهای زیبای پسران، نزد استاد بهزاد، دکتر شکوه ریاضی و مگردیچیان در زمینه …
اطلاعات بیشتر »

نمایش داده میشود توسط گالری دار آرتیبیشن

بدون عنوان

  • کد اثر: 6958157248
  • رشته: نقاشی
  • تکنیک: اکریلیک
  • متریال: بوم
  • تاریخ خلق اثر به سال شمسی: 1392
  • ابعاد: 100 * 120
  • تعداد نسخه موجود اثر: یک عدد

پرداخت امن با کلیه کارت های شتاب