منوچهر معتبر
در مورد بدون عنوان

این اثر در تاریخ 99/10/12 و 99/10/13 در کانال مزایده ی آرتیبیشن با آدرس t.me/Artibition_Auction برای مزایده گذاشته می‌شود پایه‌ قیمت آن‌(15 ) میلیون تومان و براورد قیمت آن ( 30) میلیون تومان است."هنر معتبر، نقاش را با مردم اجتماعش در می‌آمیزد و همزمان او را از انان جدا می‌کند. هنگامی‌که مردم را تصویر می‌کند، تنهایی خودش را نیز تصویر می‌کند. احساس تنهایی بر همه آثار او سایه‌ای سنگین می‌افکند. او نظاره‌گر جهانی است که دیری است تا امید ایجاد رابطه تهی شده است. آدم‌هایش کنار هم می‌نشینند، اما هر یک تنها در اندیشه خود خاطره‌ای دور را می‌کاود.تماشاگر نمی‌داند با انسانی متفکر روبروست یا با انسانی مغموم و شکست خورده. آدم‌هایش همه در انتظارند. چشم‌به راه حادثه‌ای هستند که شاید نسلی دیگر از آن به‌عنوان انگیزه و مضمون آثار خود سود جوید. از آدم‌هایش فرم‌هایی می‌آفریند که گویی از تقطیر فرم‌های واقعی اجتماع به دست آورده است و آنان را چنان می‌نمایاند که گویی هیچ‌گاه در تاریخ چنین جمعیت تنهایی وجود نداشته است. هنر او سرشار از تضادهایی است که هنرمند معاصر هرگز نتوانسته است رها از آنها به هنر بیندیشد. این تضاد در آکادمیسم و مدرنیسم او، در نگرش او، حتی در تنش میان روشنایی و تیرگی نقاشی‌های او دیده می‌شود."

منوچهر معتبر منوچهر معتبر در سال ۱۳۱۵ در شیراز متولد شد. پس از گذراندن دوره دبیرستان در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران نام‌نویسی کرد و …
اطلاعات بیشتر »

نمایش داده میشود توسط گالری دار آرتیبیشن

بدون عنوان

  • کد اثر: 9795005208
  • رشته: نقاشی
  • تکنیک: ترکیب مواد
  • متریال: مقوا
  • ابعاد: 23 * 34
  • تعداد نسخه موجود اثر: یک عدد