پرتره 1

  • کد اثر: 6972503762
  • رشته: نقاشی
  • تکنیک: مرکب
  • متریال: مقوا
  • تاریخ خلق اثر به سال شمسی: 1393
  • ابعاد: 35 * 33
  • تعداد نسخه موجود اثر: محدود