بدون عنوان (0)

  • کد اثر: 5985148401
  • رشته: نقاشیخط
  • تکنیک: ترکیب مواد
  • متریال: بوم
  • تاریخ خلق اثر به سال شمسی: 1397
  • ابعاد: 60 * 30
  • تعداد نسخه موجود اثر: محدود