بدون عنوان (3)

  • کد اثر: 6165828131
  • رشته: نقاشیخط
  • تکنیک: اکریلیک
  • متریال: بوم
  • تاریخ خلق اثر به سال شمسی: 1397
  • ابعاد: 50 * 50
  • تعداد نسخه موجود اثر: محدود