اطلاعات بیشتر »

نمایش داده میشود توسط حبیبه موسوی

(اسماء الحسنی)

  • کد اثر: 3420704935
  • رشته: نقاشیخط
  • تکنیک: ترکیب مواد
  • متریال: بوم
  • تاریخ خلق اثر به سال شمسی: 1397
  • ابعاد: 90 * 90
  • تعداد نسخه موجود اثر: محدود