آثار هنری واهیک هارتونیان
در مورد خیلی دور خیلی نزدیک 1

این عناصر و نشانه ها اما طبیعتا چون: 1. از کالبد دقیقی و هوشمندانه ی او عبور میگیرند و تماشا میشوند؛ و 2. در حوزه ی زیبایی شناسانه نقاشی اتفاق می افتند،دچار بی نظمی ای چیده شده،موسیقی ی رنگ و ریتمی هستند که گاه چشم های ذهن تو را بی نیاز از معنا می خاهند| به هر حال حوزه های معنا، در این آثار، از تسلسلی پر شتاب بهره می جویند که لزومن با دیدن، دیده نمی شوند| برداشت های او از قوم باستانی ش از «دوره کومیتاس» و بعدتر، بیشتر و دقیق تر در رنگ،تصویرو تکثیر شده اند، حتا در خاکستری ها که جمع رنگ ها هستند||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


اطلاعات بیشتر »

نمایش داده میشود توسط واهیک هارتونیان

خیلی دور خیلی نزدیک 1

  • کد اثر: 8790210965
  • رشته: نقاشی
  • تکنیک: ترکیب مواد
  • متریال: ترکیب مواد
  • تاریخ خلق اثر به سال شمسی: 1391
  • ابعاد: 150 * 170
  • تعداد نسخه موجود اثر: یک عدد

پرداخت امن با کلیه کارت های شتاب

قیمت پیشنهادی