آثار هنری می سم نژادرسولی
در مورد کز غنچه چو گل خرم و خندان به در آیی، حافظ، از مجموعه ی "دیوان من"

Mey Sam, Darya: حافظ را اینجا می شود در همه جا یافت. از زبان یک حافظ شناس شنید؛ در نگاه یک کودک یا پیر دید؛ با دم به شش ها کشید و در بازدم آه کشید؛ در پیاله سر کشید و روی هر سنگ و سطحی لمس کرد. حافظ جایی قبل تر از حافظ بر دار هامان چله کشیده و رج به رج بر پود ها مان نشسته. حافظ را خوانده و ناخوانده می دانیم؛ حرف می زنیم؛ می نویسیم. از شما بپرسم: در خاک و آب و هوای اینجا، کجا هست که حافظ نیست؟ غزل هایش را کجا نیابیم؟ در کدام خلوت نجوییم؟ با کدام باده ننوشیم؟ با کدام نغمه نشنویم؟ در هیاهوی شهر به نجوایی صداهامان را می رباید و در سکوت، تنها پژواک صدایش جاریست... می سم نژادرسولی، بیستم مهر ماه، در سال روزِ حافظ

می‌سم نژادرسولی تحصیلات خود را در رشتۀ صنایع‌دستی به پایان رساند و زیر نظر هانیبال الخاص دست به تجربه‌آموزی زد. او از سال 1384 تدریس طراحی …
اطلاعات بیشتر »

نمایش داده میشود توسط می سم نژادرسولی

کز غنچه چو گل خرم و خندان به در آیی، حافظ، از مجموعه ی "دیوان من"

  • کد اثر: 7183414723
  • رشته: نقاشی
  • تکنیک: ترکیب مواد
  • متریال: مقوا
  • تاریخ خلق اثر به سال شمسی: 1397
  • ابعاد: 49 * 40
  • تعداد نسخه موجود اثر: محدود