همه آثار | آلبوم ها
شناور از مجموعه ی وضعیت سفید از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
2,000,000 تومان

72 * 74
مشاهده
اثر شماره ۳ از مجموعه ی عالی قاپو از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی

40 * 50
مشاهده
لاله و پروانه از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی

13 * 21
مشاهده
گل و مرغ ۲ از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی

10 * 17
مشاهده
ایران از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی

11 * 17
مشاهده
گل سرشار از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی

50 * 70
مشاهده
اثر شماره ۴ هز مجموعه جفت نگاره از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی

140 * 100
مشاهده
ترمه شماره یک از مجموعه ی وضعیت سرخ از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
3,000,000 تومان

78 * 70
مشاهده
فرش  شماره دو از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
2,000,000 تومان

86 * 60
مشاهده
فرش  شماره سه از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
2,000,000 تومان

73 * 99
مشاهده
فرش شماره چهار وضعیت سرخ از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
3,000,000 تومان

91 * 67
مشاهده
فرش شماره یک از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
2,500,000 تومان

102 * 82
مشاهده
گردش از مجموعه ی وضعیت سفید از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
3,000,000 تومان

85 * 70
مشاهده
بزماز مجموعه وضعیت سرخ از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
3,000,000 تومان

80 * 82
مشاهده
غوطه ور از مجموعه وضیت فیروزه ای از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
2,000,000 تومان

110 * 72
مشاهده
یارا از مجموعه وضعیت لاجوردی از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
2,000,000 تومان

123 * 72
مشاهده
گره  از مجموعه وضعیت سرخ از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
3,000,000 تومان

105 * 105
مشاهده
در بر از مجموعه وضعیت لجنی از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
1,000,000 تومان

64 * 61
مشاهده
ماه و ماهی از مجموعه وضعیت فیروزه ای از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
2,500,000 تومان

71 * 122
مشاهده
گیره از مجموعه وضعیت لاجوردی از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
2,000,000 تومان

100 * 72
مشاهده
مطلوب از مجموعه وضعیت لجنی از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
2,000,000 تومان

92 * 74
مشاهده
تعادل شماره یک از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
2,000,000 تومان

130 * 90
مشاهده
آرام از مجموعه وضعیت لجنی از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
2,000,000 تومان

126 * 76
مشاهده
اثر شماره ۵ از مجموعه جفت نگاره از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
3,000,000 تومان

140 * 100
مشاهده
اثر شماره ۴ از مجموعه ی عالی قاپو از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
2,000,000 تومان

100 * 70
مشاهده
اثر شماره سه از مجموعه جفت نگاره از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
2,000,000 تومان

140 * 50
مشاهده
اثرشماره یک از مجموعه دوستداران را چه شد از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
700,000 تومان

50 * 70
مشاهده
اثر شمارهریک از مجموعه جفت نگاره از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
1,200,000 تومان

100 * 70
مشاهده
اثر شماره دو از مجموعه جفت نگاره از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
2,500,000 تومان

120 * 80
مشاهده
دل زار از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی

25 * 35
مشاهده

50%

اثر شماره یک از مجموعه ی عالی قاپو  از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
5,000,000 تومان 2,500,000 تومان

80 * 80
مشاهده
زنبق از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی

9 * 15
مشاهده
دلدان از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی

6 * 12
مشاهده
پاز از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
300,000 تومان

6 * 9
مشاهده
بوستان دل از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی
5,000,000 تومان

18 * 23
مشاهده
صورت صورتی از نرگس قاسمی
نرگس قاسمی

13 * 22
مشاهده
logo-samandehi
آرتیبیشن در شبکه ملی هنر
کلیه حقوق این وب سایت برای سایت آرتیبیشن محفوظ است.