همه آثار | آلبوم ها
باید خریداری شوی تامن خریدارت شوم ،..... شعر رهی معیری از نادر حیدری
نادر حیدری
1,500,000 تومان

90 * 90
مشاهده
ای عشق همه بهانه از توست از نادر حیدری
نادر حیدری
1,500,000 تومان

120 * 120
مشاهده
ای هیچ برای هیچ با هیچ مپیچ از نادر حیدری
نادر حیدری
2,500,000 تومان

160 * 100
مشاهده
خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش شعر از نادر حیدری
نادر حیدری
700,000 تومان

44 * 64
مشاهده
ساقی بده پیمانه ای زان می که بی خویشم کند رهی معیری از نادر حیدری
نادر حیدری
3,000,000 تومان

160 * 90
مشاهده
 این قافله عمر عجب میگذرد شعر خیام از نادر حیدری
نادر حیدری
2,500,000 تومان

100 * 100
مشاهده
 از مجموعه بسم الله الهی گاهی نگاهی از نادر حیدری
نادر حیدری
700,000 تومان

80 * 80
مشاهده
از مجموعه الهی گاهی نگاهی از نادر حیدری
نادر حیدری
2,500,000 تومان

110 * 110
مشاهده
از مجموعه ندانم از نادر حیدری
نادر حیدری
1,500,000 تومان

75 * 145
مشاهده
 از مجموعه الهی گاهی نگاهی از نادر حیدری
نادر حیدری
1,500,000 تومان

100 * 100
مشاهده
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی شعر مولانا از نادر حیدری
نادر حیدری
2,000,000 تومان

120 * 120
مشاهده
گفتم که میبوسم توراشعر سیمین بهبهانی از نادر حیدری
نادر حیدری
2,500,000 تومان

180 * 100
مشاهده
ای زعشقت عالمی ویران شده  -شعر مولوی از نادر حیدری
نادر حیدری
1,500,000 تومان

80 * 80
مشاهده
چو ایران نباشد تن من مباد    بدین بوم وبر زنده یک تن مباد    فردوسی از نادر حیدری
نادر حیدری
1,300,000 تومان

75 * 75
مشاهده
الا یا ایها الساقی ادر کاسا وناولها    شعر حافظ از نادر حیدری
نادر حیدری
1,500,000 تومان

100 * 70
مشاهده
چرارفتی چرا من بیقرارم    بسر سودای آغوش تودارم از نادر حیدری
نادر حیدری
1,500,000 تومان

150 * 75
مشاهده
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند وندر ان ظلمت شب اب حیاتم دادند از نادر حیدری
نادر حیدری
3,500,000 تومان

180 * 90
مشاهده
سوره حمد قرآن از نادر حیدری
نادر حیدری
2,000,000 تومان

150 * 150
مشاهده
که عشق اسان نمود اول ولی افتاد مشکلها ... حافظ شیرازی از نادر حیدری
نادر حیدری
2,000,000 تومان

120 * 120
مشاهده
من از کشم ندامت که تورا نیازمودم ... توچرا از من گریزی که وفایم آزمودی .. شعر رهی معیری از نادر حیدری
نادر حیدری
2,000,000 تومان

150 * 90
مشاهده
از نگاهی می نشیند بر دل نازک غبار خاطر ائینه را آهی مکدر میکند  شعر رهی معیری از نادر حیدری
نادر حیدری
700,000 تومان

130 * 80
مشاهده
چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم وبرزنده یک تن مباد فردوسی از نادر حیدری
نادر حیدری
1,300,000 تومان

100 * 100
مشاهده
برآی ای افتاب صبح امید از نادر حیدری
نادر حیدری
1,300,000 تومان

100 * 100
مشاهده
ای زغشقت عالمی ویران شده 1 از نادر حیدری
نادر حیدری
1,200,000 تومان

90 * 90
مشاهده
چوایران نباشد تن من مباد... فردوسی از نادر حیدری
نادر حیدری
1,500,000 تومان

110 * 110
مشاهده
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم... همه تن چشم شدم خیره بدنبال توگشتم از نادر حیدری
نادر حیدری
2,000,000 تومان

120 * 120
مشاهده
الهی گاهی نگاهی از نادر حیدری
نادر حیدری

90 * 90
مشاهده
الهی گاهی نگاهی از نادر حیدری
نادر حیدری
1,500,000 تومان

120 * 120
مشاهده
هرکجا که درخت هست زندگی باید کرد ... شعر سهراب سپهری از نادر حیدری
نادر حیدری
2,500,000 تومان

100 * 160
مشاهده
logo-samandehi
آرتیبیشن در شبکه ملی هنر
کلیه حقوق این وب سایت برای سایت آرتیبیشن محفوظ است.