همه آثار | آلبوم ها
روزی یک پرتره از دخترم 6 از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
4,000,000 تومان

25 * 30
مشاهده
همراز شماره 25 از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
5,000,000 تومان

21 * 25
مشاهده
همراز شماره24 از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
4,000,000 تومان

21 * 25
مشاهده
همراز شماره 23 از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
4,000,000 تومان

21 * 25
مشاهده
همراز شماره22 از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
4,000,000 تومان

21 * 25
مشاهده

5%

لونارد کوهن از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
2,500,000 تومان 2,375,000 تومان

20 * 26
مشاهده

5%

انتظار 1 از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
2,500,000 تومان 2,375,000 تومان

23 * 26
مشاهده

5%

هیچکاک از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
2,500,000 تومان 2,375,000 تومان

20 * 32
مشاهده

15%

روزی یک پرتره از دخترم 3 از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
3,000,000 تومان 2,550,000 تومان

25 * 30
مشاهده

10%

روزی یک پرتره از دخترم (از مجموعه درقرنطینه) یک  از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
3,000,000 تومان 2,700,000 تومان

20 * 25
مشاهده

5%

انتظار از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
2,500,000 تومان 2,375,000 تومان

23 * 26
مشاهده

10%

دوست داشتنی ها از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
10,000,000 تومان 9,000,000 تومان

32 * 46
مشاهده

10%

آخرین روز مدرسه از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
10,000,000 تومان 9,000,000 تومان

100 * 100
مشاهده

5%

گل پری و میرو از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
10,000,000 تومان 9,500,000 تومان

60 * 50
مشاهده

10%

کودکان فنوج از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
18,000,000 تومان 16,200,000 تومان

150 * 100
مشاهده

5%

دلوناز از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
3,500,000 تومان 3,325,000 تومان

12 * 17
مشاهده

5%

رویای پلاستیکی از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
5,500,000 تومان 5,225,000 تومان

15 * 20
مشاهده

5%

چشم آبی از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
5,500,000 تومان 5,225,000 تومان

12 * 16
مشاهده

5%

سازین از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
5,500,000 تومان 5,225,000 تومان

15 * 23
مشاهده

10%

بدون عنوان 1 از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی
15,000,000 تومان 13,500,000 تومان

100 * 150
مشاهده
میدان مولانا (از مجموعه گرگها)         از یاسر میرزایی
یاسر میرزایی

90 * 60
مشاهده