همه آثار | آلبوم ها
جنگ سرد از مجید حجتی
مجید حجتی
5,000,000 تومان

40 * 60
مشاهده

20%

درخت 2 از مجید حجتی
مجید حجتی
2,500,000 تومان 2,000,000 تومان

45 * 30
مشاهده

20%

درخت 1 از مجید حجتی
مجید حجتی
2,500,000 تومان 2,000,000 تومان

45 * 30
مشاهده

20%

درخت 3 از مجید حجتی
مجید حجتی
2,500,000 تومان 2,000,000 تومان

45 * 30
مشاهده

15%

آن مرد آمد از مجید حجتی
مجید حجتی
10,000,000 تومان 8,500,000 تومان

70 * 100
مشاهده

20%

طبیعت موازی از مجید حجتی
مجید حجتی
10,000,000 تومان 8,000,000 تومان

100 * 70
مشاهده
مرد نمکی از مجید حجتی
مجید حجتی
6,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
دریاچه سرخ از مجید حجتی
مجید حجتی
6,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
عاشق لرزان از مجید حجتی
مجید حجتی
6,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
تولد مسیح از مجید حجتی
مجید حجتی
8,000,000 تومان

60 * 90
مشاهده
گاو از مجید حجتی
مجید حجتی
8,000,000 تومان

60 * 90
مشاهده

10%

دست های نیاز از مجید حجتی
مجید حجتی
4,000,000 تومان 3,600,000 تومان

50 * 70
مشاهده

5%

مسجد نصیر الملک از مجید حجتی
مجید حجتی
5,000,000 تومان 4,750,000 تومان

40 * 60
مشاهده
خاک چرب از مجید حجتی
مجید حجتی
6,000,000 تومان

40 * 60
مشاهده
از مجموعه "سکوت زمین" شماره ۰۱ از مجید حجتی
مجید حجتی
8,000,000 تومان

50 * 70
مشاهده
عاشقانه های کویر از مجید حجتی
مجید حجتی
5,000,000 تومان

40 * 60
مشاهده
تلاش برای زندگی از مجید حجتی
مجید حجتی
8,000,000 تومان

50 * 75
مشاهده
بدون عنوان 01 از مجید حجتی
مجید حجتی
1,000,000 تومان

30 * 45
مشاهده
بدون عنوان 02 از مجید حجتی
مجید حجتی
1,000,000 تومان

30 * 45
مشاهده
   فکر سیاه ، رویای سفید از مجید حجتی
مجید حجتی
1,500,000 تومان

40 * 60
مشاهده

5%

اشک سبز از مجید حجتی
مجید حجتی
8,000,000 تومان 7,600,000 تومان

50 * 70
مشاهده
چهار فصل از مجید حجتی
مجید حجتی
8,000,000 تومان

100 * 70
مشاهده

10%

نقش آب از مجید حجتی
مجید حجتی
1,500,000 تومان 1,350,000 تومان

40 * 60
مشاهده

5%

منحنی های آرامش از مجید حجتی
مجید حجتی
1,400,000 تومان 1,330,000 تومان

40 * 60
مشاهده

10%

5 آرام از مجید حجتی
مجید حجتی
1,350,000 تومان 1,215,000 تومان

40 * 40
مشاهده
کویر 02 از مجید حجتی
مجید حجتی
1,700,000 تومان

40 * 60
مشاهده
کویر 03 از مجید حجتی
مجید حجتی
1,700,000 تومان

40 * 60
مشاهده
کویر 01 از مجید حجتی
مجید حجتی
1,700,000 تومان

40 * 60
مشاهده
همنشینی سنگ ها - 02 از مجید حجتی
مجید حجتی
1,700,000 تومان

40 * 60
مشاهده
همنشینی سنگ ها - 01 از مجید حجتی
مجید حجتی
1,700,000 تومان

40 * 60
مشاهده
همنشینی سنگ ها - 03 از مجید حجتی
مجید حجتی
1,700,000 تومان

40 * 60
مشاهده
یک روز سفید از مجید حجتی
مجید حجتی
1,500,000 تومان

50 * 70
مشاهده
حمام کرد پنسس خانم از مجید حجتی
مجید حجتی
8,800,000 تومان

47 * 70
مشاهده
خسرو و شیرین از مجید حجتی
مجید حجتی
8,800,000 تومان

50 * 75
مشاهده
رویای صلح از مجید حجتی
مجید حجتی
8,800,000 تومان

60 * 70
مشاهده
زخم ها از مجید حجتی
مجید حجتی
8,800,000 تومان

50 * 75
مشاهده
در آغوش تاریخ از مجید حجتی
مجید حجتی
7,800,000 تومان

50 * 50
مشاهده
از مجموعه "سکوت زمین" شماره ۰۱ از مجید حجتی
مجید حجتی
2,800,000 تومان

40 * 60
مشاهده
از مجموعه "سکوت زمین" شماره 02 از مجید حجتی
مجید حجتی
1,800,000 تومان

40 * 60
مشاهده
از مجموعه "سکوت زمین" شماره ۰3 از مجید حجتی
مجید حجتی
1,800,000 تومان

40 * 60
مشاهده
از مجموعه "گل های مرده" شماره 01 از مجید حجتی
مجید حجتی
1,500,000 تومان

30 * 45
مشاهده
از مجموعه گل های مرده شماره 02 از مجید حجتی
مجید حجتی
1,500,000 تومان

30 * 45
مشاهده
از مجموعه گل های مرده شماره 03 از مجید حجتی
مجید حجتی
1,500,000 تومان

30 * 45
مشاهده
آرامش قو از مجید حجتی
مجید حجتی
1,500,000 تومان

30 * 40
مشاهده
سفید پررنگ از مجید حجتی
مجید حجتی
2,500,000 تومان

40 * 40
مشاهده
از مجموعه "خلوت ابرها" - شماره 1 از مجید حجتی
مجید حجتی
3,500,000 تومان

40 * 60
مشاهده
 آفتابگردان تنها از مجید حجتی
مجید حجتی
3,500,000 تومان

40 * 60
مشاهده
آبشار سرخ از مجید حجتی
مجید حجتی
3,500,000 تومان

50 * 70
مشاهده
بدون عنوان1 از مجید حجتی
مجید حجتی
2,000,000 تومان

20 * 30
مشاهده
کلبه ی مادربزرگ از مجید حجتی
مجید حجتی
1,000,000 تومان

20 * 30
مشاهده
کلبه و لاله های سرخ از مجید حجتی
مجید حجتی
1,000,000 تومان

20 * 30
مشاهده
گل های زرد از مجید حجتی
مجید حجتی
1,000,000 تومان

20 * 30
مشاهده
گل های ماهی از مجید حجتی
مجید حجتی
1,500,000 تومان

30 * 45
مشاهده
گل های صورتی از مجید حجتی
مجید حجتی
1,000,000 تومان

20 * 30
مشاهده
مزرعه گل های صورتی از مجید حجتی
مجید حجتی
1,000,000 تومان

20 * 30
مشاهده
گل های سرخ بهاری از مجید حجتی
مجید حجتی
1,000,000 تومان

20 * 30
مشاهده
رقص نوروز از مجید حجتی
مجید حجتی
1,500,000 تومان

30 * 45
مشاهده
کاکتوس از مجید حجتی
مجید حجتی
1,000,000 تومان

18 * 20
مشاهده
آبی آبی آبی از مجید حجتی
مجید حجتی
2,500,000 تومان

40 * 40
مشاهده
با من بمان از مجید حجتی
مجید حجتی
2,500,000 تومان

40 * 30
مشاهده
آوای بهار از مجید حجتی
مجید حجتی
4,500,000 تومان

40 * 60
مشاهده
ترنج از مجید حجتی
مجید حجتی
3,500,000 تومان

30 * 45
مشاهده
درک از مجید حجتی
مجید حجتی
1,800,000 تومان

50 * 70
مشاهده