طوری هنر مندانه زندگی میکنم که مدرک کارشناسی پرستاری ام تنها برای پرستاری از ناخوشی های هنری ام شود

Meysam Qorbani

brother

  • Artwork's Code: 0396763961
  • Category: Painting
  • Technique: Mixed Media
  • Material: ---
  • Date Created (Georgian Date) : 2014
  • Dimensions: 70 * 50
  • Edition: Limited

logo-samandehi
National Art Network
All rights reserved.