Works Of Art MEYSAM NEJADRASOULI
About Artwork Arash-e Kamangir

مقدمه ی کتاب: فارغ از هر دیدگاهی که نسبت به ابعاد زیباشناختی و ادبی منظومه ی آرش داشته باشیم، هوشمندی کسرایی در انتخاب و احیای یک اسطور ه ی نیرومند و خوش مضمون که در عین حال به دلایلی در منابع مرجع تاریخی، ادبی و اساطیری، کمتر بدان اعتنا شده، شایسته ی تقدیر ویژه است. بی گمان در نهاد این اسطوره ی بسیار کهن هند و ایرانی کیفیتی زایا و فرارونده وجود دارد که توانسته از حصار زمان عبور و در ریخت های متنوعی تجدید حیات کند، می دانیم که همه ی اسطوره ها اینگونه نیستند. سیاوش کسرایی و احسان یارشاطر، نخستین کسانی بودند که در روزگار ما ظرفیت های نو و توسعه یاب داستان آرش را به درستی تشخیص دادند و آن را به کار بستند، چنانکه بعدها نادر ابراهیمی و بهرام بیضایی هم از زوایایی بسیار متفاوت به آن پرداختند . باری، ادبیات خوب به ویژه در حوز ه ی اساطیر و حماسه همواره منبع سرشار تخیل بوده و توانسته دامنه ی نفوذ خود را به دیگر حوز ه های فرهنگ، هنر، و زیست مردم نیز گسترش دهد، چنین است که بسیاری از تولیدات مهم موسیقایی، نمایشی، صنایع دستی و شاهکارهای هنر تجسمی، پیرامون این دست از منابع ادبی پدید آمده اند. امروز، از رویدادهای مبارک در حوزه ی نشر یکی هم این است که آثار ادبی با حوصله ی بیشتر و نگاهی تازه از لحاظ ویژگی های بصری و تصویرپردازی،در اختیار مخاطب قرار گیرند. در تصویرساز ی های «می سم » بر چاپ حاضر، این وسواس و سلیقه به چشم می آید. در خلق این مجموعه، او نه فقط به منظومه ی آرشِ کسرایی بلکه به داستان اصلی و عناصر اساطیری پنهان در ژرف ساخت آن نیز نظر داشته و با ظرافت، این عناصر را در قا بهایش گنجانده است. در کار او هم پیوند با سنن تصویری گذشته مشهود است و هم ویژگی هایی که معاصرند. آشنایی اش با نگاره های بومی، و شناختش از پرسپکتیو، اطوار فیگورها، نحو ه ی رنگ گذاری،و به طور کلی تکنیک های نقاشی ایرانی، در کنار حالات اغراق آمیز و اکسپرسیو پرتر ه ها، کنتراست رنگهای درخشان و آن فانتزی خاصی که در کارش هست،در مجموع کیفیتی را ایجاد می کند که هم اصالت دارد هم تازگی، هم آشناست و هم آشنایی زدا؛ او به خوبی از عهد ه ی همگون کردن و نشاندن این ویژگی ها در هر قاب، برآمده است. این بار تماشای آثار او بود که پس از سال ها مرا به بازخوانی منظومه آرش مشتاق کرد. چه خواندن یک اثر ادبی ارزشمند ما را به خلق شعر، نقاشی و یا موسیقی فراخواند چه دیدن تصاویر زیبا ما را به خواندن یک متن برانگیزد، این همدستی و همداستانی هنرها را باید ارج نهاد و غنیمت شمرد. مهتاب نعمت اللهی

Arash-e Kamangir

  • Artwork's Code: 6010341950
  • Category: Illustration
  • Technique: Mixed Media
  • Material: Cardboard
  • Date Created (Georgian Date) : 2016
  • Dimensions: 30 * 30
  • Edition: One

Secure Payment

$400