من از آنهایی هستم که نقاشی را نفس میکشم برای ایجاد چیزی دلنشین از وجود خودم تلاش میکنم من یک نقاشم که هر از گاهی سفالینه میسازد مجسمه میسازد …
More Info »

Show @ Artibition gallery

Water

  • Artwork's Code: 2906863449
  • Category: Painting
  • Technique: Mixed Media
  • Material: Canvas
  • Dimensions: 100 * 120
  • Edition: One

Secure Payment

Suggested price

logo-samandehi
National Art Network
All rights reserved.