من از آنهایی هستم که نقاشی را نفس میکشم برای ایجاد چیزی دلنشین از وجود خودم تلاش میکنم من یک نقاشم که هر از گاهی سفالینه میسازد مجسمه میسازد …
More Info »

Azar Shoa Ahmadi

bull

  • Artwork's Code: 1509082840
  • Category: Drawing
  • Technique: Ink
  • Material: Paper
  • Date Created (Georgian Date) : 2018
  • Dimensions: 21 * 29
  • Edition: One

Secure Payment

$2,400

Suggested price

logo-samandehi
National Art Network
All rights reserved.