من از آنهایی هستم که نقاشی را نفس میکشم برای ایجاد چیزی دلنشین از وجود خودم تلاش میکنم من یک نقاشم که هر از گاهی سفالینه میسازد مجسمه میسازد …
More Info »

Azar Shoa Ahmadi

the red square

  • Artwork's Code: 7163980121
  • Category: Painting
  • Technique: Oil
  • Material: Canvas
  • Date Created (Georgian Date) : 2017
  • Dimensions: 120 * 100
  • Edition: Limited

Secure Payment

$3,600

Suggested price

logo-samandehi
National Art Network
All rights reserved.