من از آنهایی هستم که نقاشی را نفس میکشم برای ایجاد چیزی دلنشین از وجود خودم تلاش میکنم من یک نقاشم که هر از گاهی سفالینه میسازد مجسمه میسازد …
More Info »

Azar Shoa Ahmadi

veiled

  • Artwork's Code: 5903095155
  • Category: Painting
  • Technique: Acrylic
  • Material: Canvas
  • Date Created (Georgian Date) : 2015
  • Dimensions: 120 * 100
  • Edition: One

Secure Payment

$2,520 $4,000

Suggested price

logo-samandehi
National Art Network
All rights reserved.