من از آنهایی هستم که نقاشی را نفس میکشم برای ایجاد چیزی دلنشین از وجود خودم تلاش میکنم من یک نقاشم که هر از گاهی سفالینه میسازد مجسمه میسازد …
More Info »

Azar Shoa Ahmadi

earth low

  • Artwork's Code: 6310222495
  • Category: Painting
  • Technique: Mixed Media
  • Material: Canvas
  • Date Created (Georgian Date) : 2016
  • Dimensions: 100 * 100
  • Edition: One

Secure Payment

$1,680 $2,400

Suggested price

logo-samandehi
National Art Network
All rights reserved.